Starší články (98)

Souhrn Autorka přiblíží, jak proběhl poslední otevřený seminář pro rodinné terapeuty v tomto roce.
Souhrn Autorka v textu referuje o Dni RT, jeho programu a atmosféře.
Souhrn Text pojednává o využití prvků narativní a rodinné systemické terapie při práci s dětmi v dětském domově. Práce s dětmi využívá příběhů pro vytváření knihy o životě dítěte, a tak dítěti napomáhá učit se poznávat sebe sama, své blízké, svou minulost, přítomnost i budoucnost.
Souhrn Rodičovství sólo rodičů má jistá specifika, která ovlivňují prospívání dítěte, které v neúplné rodině vyrůstá. Které faktory ovlivňují prospívání dětí nejvýrazněji, jak se tyto faktory vzájemně ovlivňují a kumulují, a jak je lze ovlivnit zvenčí? Text se zabývá i nástrahami, které číhají na sólo rodiče při snaze zvládnout péči o…
Souhrn Jiří Kubička navazuje na diskusi o „patchwork“ rodinách. Klade si otázku, kdo chce konfrontaci a kdo dialog.
Souhrn Autorka po rozmluvě se Šárkou Gjuričovou poslala příspěvek do diskuze o "patchworkových" rodinách. Je dětský psychiatr,  v současnosti pracuje ve Švédsku, tak zkusila napsat  o situaci zdejších rodin.
Souhrn Psáno už v r. 2008, ale patrně v SOFTfóru nepublikováno. Zdá se však, že je to vhodný příspěvek k právě aktuální diskusi po jarním dnu RT. V. Chvála nabízí článek uveřejnit jako reakci na článek Šárky Gjuričové.
Souhrn Text, který jsem slíbila po jarním Dni rodinné terapie redaktorce Softfóra jsem nenapsala včas. Kdoví, jestli bych ho napsala, nebýt Chvály! Jazyk, který užíváme, nejen popisuje či zobrazuje, ale také utváří, konstruuje. Postmoderní objev, který reflektuje konstitutivní význam toho, jak o věcech mluvíme. Odlišné vidění světa každým z nás byl…
Souhrn (doplnila Zuzana Hrušková) Autorka ve svém příspěvku reflektuje zážitek ze Dne rodinné terapie a pojmenovává jevy, teré se vyskytují při uvažování o rodině a rodinné terapii.
p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; widows: 2; orphans: 2; }p.western { font-family: "Calibri",serif; }p.cjk { }p.ctl { font-family: "Calibri"; } Souhrn Co se děje s rodinnou terapií v ČR? Autor shrnuje své zážitky z Dne rodinné terapie na jaře 2014 a vyjadřuje se k jednotlivým příspěvkům a k tématu patchworkfamilies.…
Strana 1 z 10