×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 354
JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 355

Starší články (98)

Souhrn V roce 2013 v letním čísle časopisu Contemporary Family Therapy byly publikovány texty o situaci rodinné terapie v různých zemích. V recenzi zmiňuji země, kde považuji vývoj rodinné terapie za inspirativní ať už v oblasti vzdělávání nebo v praxi. Mezi zmiňované patří tyto země: Irsko, Argentina, Hong Kong, Rumunsko,…
Ivan Úlehla Všechno, co o systemice opravdu potřebuju znát, jsem se sice nenaučil ve školce, ale v mnohém je to tak prosté, jako by to ze školky bylo. Během posledních asi 25 let se mi tenhle styl uvažování a práce s klienty stal vlastní. V naivních začátcích a prvotním nadšení…
Souhrn Autoři konstatují, že rodinná terapie je stále samozřejmější součástí léčby poruch příjmu potravy. Setkávají se však s tím, že za rodinnou terapii bývá někdy pokládáno pouhé setkání s rodinou, nebo její instruktáž ohledně kontroly jídla u dospívajícího jedince, který vzdoruje léčbě. Spolupráce s rodinou může být různě intenzivní, od…
Na podzim 2012 jsme ukončili čtvrtý běh Výcviku v rodinné terapii psychosomatických poruch v Liberci, schváleného pro zdravotnictví. Chystáme se otevřít další, v pořadí pátý, a tak nastal čas vhodný k bilancování a případným výhledům do budoucna. Čtenářům Psychosomu a Softfóra si dovolíme nabídnout reflexi všech dosavadních čtyřletých cyklů. Zde si…
V naší současné literatuře se problematice otcovství začala věnovat pozornost teprve nedávno. Za zvlášť významné a zlomové mohou být považovány práce Matějčka, Langmeiera a Dytrycha, na které navazuje například Šulová, která ve svých pracích (2010) opakovaně označuje roli otce za zcela svébytnou, specifickou a s rolí matky komplementární. Konzervativní myslitelé, kteří…
V českém porodnictví došlo za poslední tři dekády k zásadním proměnám: možnost mít partnera u porodu je něčím samozřejmým, stejně tak kontakt matky a dítěte na oddělení šestinedělí (tzv. rooming-in), je kladen větší důraz na kojení. Z řad odborné i laické veřejnosti se ozývají hlasy, že současné české porodnictví je…
pondělí, 29 duben 2013 08:07

Černý Jakub: Otevřený dialog v Brně

Jsou tomu více jak dva měsíce, kdy ČR poprvé navštívil finský psycholog a terapeut Jaakko Seikkula. Přes své úsporné, decentní a jakoby nenápadné vystupování se mu podařilo rozpoutat mezi studenty psychologie, psychoterapie, ale i mezi praktiky různých přístupů vášeň pro dialog, přesněji řečeno „otevřený dialog", přístup pro práci s lidmi…
Vážené kolegyně, vážení kolegové,ve svém sdělení se budu zabývat tím, co mě napadá k tématu nestandardní rodiny. Střípky, nápady, které se ve mně vynořuji, rezonují a pořádají se do celku, ať už z mé praxe klinické nebo supervizní. Zdál se mi sen, že se na nové uspořádání nemohu nikdy dost…
pondělí, 15 duben 2013 06:38

Preslová Ilona: Drogy v rodině

Se specifikou ženské klientely jsme se začali více seznamovat v 90.letech v souvislosti s realitou častějšího výskytu dětí narozených závislým matkám a tedy v souvislosti s mateřskou rolí našich klientek. První závislé matky a první narozené děti přinesly mnoho obav a otázek z následků, ale i z našich odborných kompetencí…
Otevřený seminář pro rodinné terapeuty převzal od ledna 2013 pod svá odborná a organizační křídla SOFT od Lídy Chválové Trapkové, která jej založila a vedla od roku 2010. První nový seminář 5. února 2013 moderoval Zdeněk Macek a svou kazuistiku zde přednesla psycholožka Jarmila Tolimatová ze Střediska pro psychoterapii a…
Strana 2 z 10