čtvrtek, 10 prosinec 2015 07:49

Hrušková Zuzana: Den rodinné terapie 3.12.2015

Napsal(a)

Souhrn

Autorka v textu referuje o Dni RT, jeho programu a atmosféře.

Slunečný den v období adventu. Podzemní sál Lékařského domu naplnili asi ze dvou třetin posluchači, většina žen a několik mužů. Moderuje Jiří Kubička. Odborná garantka dne Lea Brodová pozvala osobnosti z oblasti filosofie, historie a sociologie. Tématem Dne jsou Rodinné tradice a tradiční rodina. Profesor filosofie Jan Sokol přednáší o proměnách rodiny od zemědělské k městské rodině. Historička prof. Milena Lenderová srozumitelně vypráví o proměnách hierarchie funkcí rodiny v 19. století, přičemž vychází z pramenů osobní povahy, deníků, obrazů, atd. Mladší socioložka Hana Šlechtová se obsáhle věnuje kategorii „tradičního“ v pohledu sociologie na rodinu. A jako poslední přednáší svůj krátký a srozumitelný příspěvek svým nezaměnitelným způsobem Saša Uhlová, novinářka a romistka. Tématem jsou tradice a současnost romských rodin.

Atmosféra v sále je klidná, diskuze jsou k tématu, posluchači sdělují své poznatky z četby nebo také ze setkání s rodinami ve své praxi.

Zaujala mne informace o tom, že není totožný „singl“ dneška se „singlem“ z předminulého století. Že v současné době jsou v naší společnosti nedobrovolně osamělé vzdělané ženy většinou ve městech a nekvalifikovaní muži na venkově. Pokud by se sešli osobnostně, mohlo by takové spojení prý i dobře fungovat. No, nezní to nadějně?

Dále zprávy o současných romských rodinách a o jejich modelu velkorodin, přirozeném způsobu náhradní péče a o tom, že například osamělé matky s dětmi jsou na tom v romské komunitě paradoxně zřejmě lépe než osamělé bílé matky by také mohly být inspirativní pro bílou většinu naší společnosti, kdyby o takovou inspiraci jevila zájem.

Pro někoho by mohl být překvapivý popis vývoje citových vazeb mezi členy rodin a citových projevů v rodinách v průběhu několika minulých století, a to jak v chudých, tak i bohatších městských a šlechtických rodinách.

 

Během dne jsou posluchači seznámeni s termínem dalšího dne RT. V jeho rámci se bude konat Valná hromada SOFTu.

 

Číst 2170 krát Naposledy změněno úterý, 21 březen 2017 19:19
Mgr. Zuzana Hrušková

Psychoterapeutka, krizová interventka a lektorka, původním vzděláním pedagožka. Pracuje s rodinami, páry a jednotlivci. Spolupracuje s Psychosomatickou klinikou v Praze www.psychosomatika.cz a
s Dlouhou cestou, z.s. www.dlouhacesta.cz. Často se zabývá terapií rodin, v nichž zemřelo dítě. Lektoruje kurzy pro pomáhající profese s tématem psychosociální podpory zasažených osob při úmrtí člověka. Je členkou Odborné sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu při Českomoravské psychologické společnosti.