Otevřený seminář rodinné terapie

 Registrace ukončena
 
0
Kategorie:
Pravidelné akce SOFTu
Datum:
2019-12-03 16:00 - 19:00
Místo konání:
FAVES, Korunní 61, Praha 2
Počet míst
12
Volných míst
12

Vážené kolegyně a kolegové, srdečně Vás zveme na další otevřený seminář rodinné terapie.
 

Aktuální seminář

3. 12. 2019 se uskuteční další otevřený seminář rodinné terapie. Kazuistiku prezentují Mgr. Hana Heindorferová a PhDr. David Cichák, kteří pracují v terapeutickém páru.

 

Anotace ke kazuistice:

V kazuistice bychom chtěli mluvit o práci s rodinou, která se skládá z dospělých dětí a dospělých seniorských rodičů. Rodinu k nám přivedly vleklé psychosomatické potíže dcery (40 let), které nemizí ani po dlouholetém docházení k somatickým lékařům a na individuální terapii. 

Naše prvotní hypotézy se týkají  komplikované separace obou dětí a především stonající dcery, která aktuálně bydlí u své matky a jejího přítele (ani jedno z dětí nemá rodinu, ani partnera) a vlivu neukončeného rozvodového sporu rodičů na separaci dětí. 

 

O přednášejících:

Mgr. Hana Heindorferová vystudovala jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci. Absolvovala sebezkušenostní výcvik v existenciální analýze a logoterapii a Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch a další kurzy a výcviky v oblasti práce s traumatem, terapie párového vztahu, psychoterapeutické práce s dětmi. Pracuje jako rodinná terapeutka ve Středisku komplexní terapie Liberec a v soukromé praxi. Spolupracuje s doprovázejícími organizacemi jako lektor a rodinný terapeut pro pěstounské rodiny.

 

PhDr. David Cichák vystudoval speciální pedagogiku na UJAK Praha. Absolvoval sebezkušenostní výcvik ve skupinové a komunitní terapii SUR, Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch a řadu dalších výcviků a kurzů zaměřených na závislosti, krizovou intervence, terapii párového vztahu, Výcvik v supervizi u ČIS. Pracoval jako vedoucí Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci, aktuálně pracuje jako rodinný terapeut ve Středisku komplexní terapie Liberec, v soukromé praxi a jako supervizor. Spolupracuje s doprovázejícími organizacemi jako lektor a rodinný terapeut pro pěstounské rodiny.


O seminářích

Účelem a smyslem seminářů je kultivovat rodinně terapeutické (systemické) myšlení a propojovat zástupce všech institutů rodinné a systemické terapie na našem území. Účastníci vedou diskuzi nad předem vyžádanou kazuistikou.

Na původní iniciativu Lídy Trapkové navazují supervizoři SOFTu a nabízejí další pokračování otevřených seminářů pro kolegy, kteří pracují jako rodinní terapeuti. Přednost mají absolventi a účastníci výcviků v rodinné a systemické terapii, případně kurzů rodinného poradenství.

Cena semináře

Poplatek 300 Kč je vybírán na místě.

Přihlášení

Počet míst na semináři je omezen. V případě zájmu se přihlaste (tlačítko přihlášení vpravo nahoře).

 
 

Powered by iCagenda