Sympozium rodinné terapie 2017

Kategorie:
Speciální akce SOFTu
Datum:
11.5.2017
Místo konání:
Vinařský dům Dominant - Na Kopcech 912
Rakvice, Česko
Telefon:
777797876
Email:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Rodinná terapie v neklidné době

Zveme vás na sympozium rodinných a systemických terapeutů s tradicí sahající do roku 1980. Jak na těchto setkáních bývá zvykem, můžete se těšit na sdílení zkušeností a přednášky nejen z řad kolegyň a kolegů, praktiků rodinné terapie, ale také na příspěvky vážených hostů z
oborů sociologie, teologie, filosofie, etnografie a dalších. V rámci sympozia se chceme věnovat následujícím tématům a otázkám:

Aktuální politická a společenská situace a její vlivy na práci s rodinou

migrace, zvýšená obava z nových sociokulturních vlivů ve společnosti - s čím novým se potkáváme v procesu práce s rodinou - jak nové vlivy proměňují kompetence a odpovědnost rodinného psychoterapeuta atp.

Rodinné vztahy v éře internetu

fenomén internetu v procesu rodinné psychoterapie - media ví víc než já jako rodič, partner - co nové technologie dělají s rolemi v rodině atp.

Co dělají jinde a jinak

stav české RT z evropské perspektivy – užitečné tradice a nové směry s rodinné terapii - jak různé psychoterapeutické směry pracují s rodinami atp.

Kazuistická sdělení, péče o sebe

jak se staráme sami o sebe, jak se ošetřujeme

Z pozvaných hostů aktivní účast dosud přislíbili

Marek Orko Vácha (etik, duchovní), Tomáš Řiháček (psycholog, vědecký pracovník a výzkumník v oblasti psychoterapie), PhDr. Hana Vyhnálková (rodinná terapeutka)
 

Časový harmonogram

11. 5. - přihlášení účastníci Sympozia RT 2017 se mohou  připojit k předkonferenčnímu programu, kterým bude seminář s národními delegáty The European Family Therapy Association (EFTA) v Otevřené Zahradě (Údolní 33, 602 00 Brno). Seminář je zdarma.

V odpoledních a podvečerních hodinách bude možné se přesunout na místo konání sympozia (http://www.vinarsky-dum-dominant.cz), kde bude od 19 hodin možnost neformálního setkání kolegů a přátel.

Odborný program sympozia začne v pátek 12. 5. v 9 hodin, ukončení sympozia je plánováno na  sobotu 13. 5. ve 14 hodin.
 

Program

Čtvrtek 11. 5. 2017 Otevřená Zahrada, Údolní 33, Brno

13:00- 13:45 uvítací obědový bufet

14:00 – 16:30 Modely v RT založené na metafoře

    Chvála, Trapková (Česká republika): Sociální děloha

    O`Brien (Irsko): Pátá provincie

    Cany (Francie): „Létající objekty“

    Moderovaná diskuse: Modely v postmoderní rodinné terapii

 

17:00-18:00: 

    David Amias (UK, Tavistocká klinika): Migrace a práce s uprchlíky

    Promítání dokumentu

    Diskuse se sklenicí vína

 

Pátek 12. 5. 2017 Vinařský Dům Dominant, Rakvice

Pátek blok první: 9:15- 11.00

    Lucie Hornová, Milan Pilát: Zahájení sympozia

    Fialová, Hornová, Ochs, Roubal: Dialogická praxe v kontextu různých terapeutických směrů: Dialogs about dialogism

 

Pátek blok druhý 11.30-13.00:

    Jiří Kubička (Institut rodinné terapie Praha): Rodina a celosvětová identitární kontrarevoluce"

    David Skorunka (Ústav sociálního lékařství, Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Hradec Králové, Psychiatrická ambulance, Rychnov nad     Kněžnou): Politický aktivista nebo odborník na konverzaci? Dilemata práce s rodinou v tekutých časech

 

Pátek blok třetí 14.30- 16.00:

    Michael Chytrý (Psychologická a psychoterapeutická ambulance, Praha): „ALE v (a nejen v) rodinné terapii“

    Markéta Závěrková, Vratislav Strnad (ISZ-MC Praha – Psychoklinika Děčín): Síla předsudků a přesvědčení v terapeutické práci

    Ingrid Strobachová (Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF Praha): Změny v opatrovnických sporech jako zrcadlo změn     ve společnosti.

 

Pátek blok čtvrtý 16.30- 18.00 – moderované diskusní skupiny:

    Slavoj Titl (Institut psychoanalytické párové a rodinné terapie): Rodinná terapie z pohledu psychoanalytika

    SPONDEA o.p.s. (Brno): Dítě v centru

    Šárka Palečková Pešková, Jan Hovorka (Anima z.ú . - Středisko pro psychoterapii a rodinnou terapii, Praha): Litanie osamělého terapeuta     aneb Reflektující týmy očima klientů

 

18.30 – 24:00hod: Komentovaná ochutnávka vín, společenský večer, raut

 

Sobota 13. 5. 2017 Vinařský Dům Dominant, Rakvice

Sobota 9.00-9.30: SOFT okénko – aktuality ze Společnosti rodinných a systemických terapeutů

 

Sobota blok pátý 9.30- 11.00: workshopy

    SPONDEA o.p.s. (Brno): Dítě v centru

    Markéta Závěrková, Vratislav Strnad (ISZ-MC Praha – Psychoklinika Děčín): Síla předsudků a přesvědčení v terapeutické práci

    Slavoj Titl: "Hledání terapeutické hypotézy"

 

Sobota blok šestý 11.30-13.30:

    Tomáš Řiháček (Katedra psychologie FSS MU Brno): Rodinná terapie ve výzkumu

    Jana Švadlenová (Drug – Out Klub, z.s.v Ústí nad Labem): Rodinná terapie v léčbě patologického hráčství

 

Závěrečná reflexe sympozia

Poznámka: příspěvky zahraničních lektorů budou překládány do ČJ.

 

 

Přípravný a programový výbor sympozia

 • Lucie Hornová: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 774 952 778
 • Milan Pilát: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 732 902 208
 • sekretariát SOFT: Jitka Vinklátová: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   

Přihlášky k aktivní účasti

 • přihlášení k aktivní účasti zasílejte do 28. 2. 2017 na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • prostor pro sdělení: 20min + 10min diskuse
 • abstrakt (v rozsahu jedné normostrany) zašlete nejpozději do 30. 3. 2017
   

Konferenční poplatek

 • registrace do 31/1: 2 000 Kč (1700)
 • registrace do 31/3: 2 200 Kč (1870)
 • registrace později: 2 400 Kč (2040)
 • registrace na místě: 2 600 Kč (2210)
 • jednodenní účast: 1300 Kč

Členové SOFTu, kteří mají zaplacené členské příspěvky a studenti mají slevu 15% (v závorce).

Přednášející konferenční poplatek NEPLATÍ.

Konferenční poplatek uhraďte na číslo účtu SOFTu: 2200 715 827 / 2010 po přijetí faktury.

 

Ubytování a strava

Občerstvení (coffebreaky) bude součástí společného programu sympozia v rámci konferenčního poplatku.

www.vinarsky-dum-dominant.cz

 
 

Seznam účastníků

Šárka Palečková Pešková (1)
Zdeněk Macek (1)
Pavel Bém (1)
David Skorunka (1)
Eva Libánská (1)
Jarmila Tolimatová (1)
Jasenka Medenčevič (1)
Jaroslav Fous (1)
Jiří Kokrda (1)
Parisa Zargari (1)
Margita Šantavá (1)
Vanessa Parik Martin (1)
Richard Zajíc (1)
Kateřina Pešková (1)
Barbora Dědičová (1)
Dagmar Kamarádová (1)
Alena Rohlíková (1)
Blanka Pöslová (1)
Olga Scheinpflugová (1)
Jitka Počarovská (1)
Zuzana Hrušková (1)
Věra Rašková (1)
PhDr. Olga Holeyšovská (1)
Bc. Kateřina Holeyšovská (1)
Pavel Pelikán (1)
MUDr.Milada Radosová (1)
MUDr.Louis Radosa (1)
Petra Večerková (1)
Markéta Chlupová (1)
Lucian Kantor (1)
Kamila Kudlvasrová (1)
Hana Veselá PhDr. (1)
Michaela Veselá (1)
Klára Kolátorová (1)
Alena Laláková (1)
Kateřina Kolářová (1)
PhDr. Ivana Štrosová (1)
Jana Voháková (1)
Miroslava Bílá (1)
Michael Chytrý (1)
Sylvie Stretti (1)
Jiří Kubička (1)
Martina Maierová (1)
Andrea Múdra (1)
Irena Kepáková (1)
Markéta Závěrková (1)
Simona Řiháčková (1)
Vratislav Strnad (1)
Slavoj Titl (1)
Mgr.Jana Kliková (1)
GRZNAROVA, Taňa (1)
Lenka Staňková (1)
Jan Soldán (1)
Tomáš Řiháček (1)
Kašpárková Jana (1)
Jana Adámková (1)
Viktor Polák (1)
Radek Bořek (1)
Darina Fialová (1)
Lucie Hornová (1)
Milan Pilát (1)
Jan Roubal (1)
Ochs (1)
Ingrid Strobachová (1)
Jana Švadlenová (1)
Vladislav Chvála (1)
Ludmila Trapková (1)
Mazehóová Yvona (1)
Kouřilová Jana (1)

Powered by iCagenda