Sympozium rodinné terapie 2017

0
Kategorie:
Odborné akce SOFTu
Datum:
11.5.2017
Místo konání:
Vinařský dům Dominant - Na Kopcech 912
Rakvice
Telefon:
Email:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Rodinná terapie v neklidné době

Zveme vás na sympozium rodinných a systemických terapeutů s tradicí sahající do roku 1980. Jak na těchto setkáních bývá zvykem, můžete se těšit na sdílení zkušeností a přednášky nejen z řad kolegyň a kolegů, praktiků rodinné terapie, ale také na příspěvky vážených hostů z
oborů sociologie, teologie, filosofie, etnografie a dalších. V rámci sympozia se chceme věnovat následujícím tématům a otázkám:

Aktuální politická a společenská situace a její vlivy na práci s rodinou

migrace, zvýšená obava z nových sociokulturních vlivů ve společnosti - s čím novým se potkáváme v procesu práce s rodinou - jak nové vlivy proměňují kompetence a odpovědnost rodinného psychoterapeuta atp.

Rodinné vztahy v éře internetu

fenomén internetu v procesu rodinné psychoterapie - media ví víc než já jako rodič, partner - co nové technologie dělají s rolemi v rodině atp.

Co dělají jinde a jinak

stav české RT z evropské perspektivy – užitečné tradice a nové směry s rodinné terapii - jak různé psychoterapeutické směry pracují s rodinami atp.

Kazuistická sdělení, péče o sebe

jak se staráme sami o sebe, jak se ošetřujeme

Z pozvaných hostů aktivní účast dosud přislíbili

Marek Orko Vácha (etik, duchovní), Tomáš Řiháček (psycholog, vědecký pracovník a výzkumník v oblasti psychoterapie), PhDr. Hana Vyhnálková (rodinná terapeutka)
 

Časový harmonogram

11. 5. - přihlášení účastníci Sympozia RT 2017 se mohou  připojit k předkonferenčnímu programu, kterým bude seminář s národními delegáty The European Family Therapy Association (EFTA) v Otevřené Zahradě (Údolní 33, 602 00 Brno). Seminář je zdarma.

V odpoledních a podvečerních hodinách bude možné se přesunout na místo konání sympozia (http://www.vinarsky-dum-dominant.cz), kde bude od 19 hodin možnost neformálního setkání kolegů a přátel.

Odborný program sympozia začne v pátek 12. 5. v 9 hodin, ukončení sympozia je plánováno na  sobotu 13. 5. ve 14 hodin.
 

Program

Čtvrtek 11. 5. 2017 Otevřená Zahrada, Údolní 33, Brno

13:00- 13:45 uvítací obědový bufet

14:00 – 16:30 Modely v RT založené na metafoře

    Chvála, Trapková (Česká republika): Sociální děloha

    O`Brien (Irsko): Pátá provincie

    Cany (Francie): „Létající objekty“

    Moderovaná diskuse: Modely v postmoderní rodinné terapii

 

17:00-18:00: 

    David Amias (UK, Tavistocká klinika): Migrace a práce s uprchlíky

    Promítání dokumentu

    Diskuse se sklenicí vína

 

Pátek 12. 5. 2017 Vinařský Dům Dominant, Rakvice

Pátek blok první: 9:15- 11.00

    Lucie Hornová, Milan Pilát: Zahájení sympozia

    Fialová, Hornová, Ochs, Roubal: Dialogická praxe v kontextu různých terapeutických směrů: Dialogs about dialogism

 

Pátek blok druhý 11.30-13.00:

    Jiří Kubička (Institut rodinné terapie Praha): Rodina a celosvětová identitární kontrarevoluce"

    David Skorunka (Ústav sociálního lékařství, Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Hradec Králové, Psychiatrická ambulance, Rychnov nad     Kněžnou): Politický aktivista nebo odborník na konverzaci? Dilemata práce s rodinou v tekutých časech

 

Pátek blok třetí 14.30- 16.00:

    Michael Chytrý (Psychologická a psychoterapeutická ambulance, Praha): „ALE v (a nejen v) rodinné terapii“

    Markéta Závěrková, Vratislav Strnad (ISZ-MC Praha – Psychoklinika Děčín): Síla předsudků a přesvědčení v terapeutické práci

    Ingrid Strobachová (Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF Praha): Změny v opatrovnických sporech jako zrcadlo změn     ve společnosti.

 

Pátek blok čtvrtý 16.30- 18.00 – moderované diskusní skupiny:

    Slavoj Titl (Institut psychoanalytické párové a rodinné terapie): Rodinná terapie z pohledu psychoanalytika

    SPONDEA o.p.s. (Brno): Dítě v centru

    Šárka Palečková Pešková, Jan Hovorka (Anima z.ú . - Středisko pro psychoterapii a rodinnou terapii, Praha): Litanie osamělého terapeuta     aneb Reflektující týmy očima klientů

 

18.30 – 24:00hod: Komentovaná ochutnávka vín, společenský večer, raut

 

Sobota 13. 5. 2017 Vinařský Dům Dominant, Rakvice

Sobota 9.00-9.30: SOFT okénko – aktuality ze Společnosti rodinných a systemických terapeutů

 

Sobota blok pátý 9.30- 11.00: workshopy

    SPONDEA o.p.s. (Brno): Dítě v centru

    Markéta Závěrková, Vratislav Strnad (ISZ-MC Praha – Psychoklinika Děčín): Síla předsudků a přesvědčení v terapeutické práci

    Slavoj Titl: "Hledání terapeutické hypotézy"

 

Sobota blok šestý 11.30-13.30:

    Tomáš Řiháček (Katedra psychologie FSS MU Brno): Rodinná terapie ve výzkumu

    Jana Švadlenová (Drug – Out Klub, z.s.v Ústí nad Labem): Rodinná terapie v léčbě patologického hráčství

 

Závěrečná reflexe sympozia

Poznámka: příspěvky zahraničních lektorů budou překládány do ČJ.

 

 

Přípravný a programový výbor sympozia

 • Lucie Hornová: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 774 952 778
 • Milan Pilát: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 732 902 208
 • sekretariát SOFT: Jitka Vinklátová: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   

Přihlášky k aktivní účasti

 • přihlášení k aktivní účasti zasílejte do 28. 2. 2017 na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • prostor pro sdělení: 20min + 10min diskuse
 • abstrakt (v rozsahu jedné normostrany) zašlete nejpozději do 30. 3. 2017
   

Konferenční poplatek

 • registrace do 31/1: 2 000 Kč (1700)
 • registrace do 31/3: 2 200 Kč (1870)
 • registrace později: 2 400 Kč (2040)
 • registrace na místě: 2 600 Kč (2210)
 • jednodenní účast: 1300 Kč

Členové SOFTu, kteří mají zaplacené členské příspěvky a studenti mají slevu 15% (v závorce).

Přednášející konferenční poplatek NEPLATÍ.

Konferenční poplatek uhraďte na číslo účtu SOFTu: 2200 715 827 / 2010 po přijetí faktury.

 

Ubytování a strava

Občerstvení (coffebreaky) bude součástí společného programu sympozia v rámci konferenčního poplatku.

www.vinarsky-dum-dominant.cz