Orgány SOFTu

Výbor

Pověření výboru

 • Výbor je výkonným orgánem sdružení.
 • Výbor má lichý počet členů (nejméně tři) a je volen členskou schůzí.
 • Kandidátku navrhují odborné společnosti a vzdělávací instituty.
 • Výbor si volí ze svého středu předsedu.
 • Funkční období členů výboru je 4-leté.
 • Výbor řídí činnost SOFT v období mezi členskými schůzemi.
 • Schůzi výboru svolává předseda podle potřeby nebo na žádost ostatních členů výboru.

Členové výboru

(zvoleni na valné hromadě 13.5.2017)

 • Blanka Pöslová (předsedkyně výboru)
 • Zuzana Hrušková
 • Helena Franke
 • Kamila Kudlvasrová
 • Petra Večerková

Kontakt

Chcete-li napsat přímo výboru, můžete na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zápis z jednání výboru, 4.11.2014

Zápis ze setkání organizačního výboru a odborné rady, 31.10.2017

Zápis z jednání organizačního výboru a odborné rady, 27.2.2018

Zápis z jednání SOFT, duben 2018 

 

Odborná rada

Pověření odborné rady

 • Odborná rada (dále jen OR) vytváří standardy systemické a rodinné terapie, zajišťuje akreditační proces a garantuje dodržování etických pravidel v činnosti rodinného a systemického terapeuta.
 • OR má lichý počet členů (nejméně tři) a je volena valnou hromadou.
 • Členové OR si volí ze svého středu předsedu.
 • Funkční období členů OR je 4-leté.
 • Kandidáty mohou navrhovat kromě členů také další odborné společnosti a vzdělávací instituty působící v oblasti systemické a rodinné terapie.
 • Člen OR musí být držitelem Certifikátu rodinného a systemického terapeuta a nemůže být zároveň členem výboru SOFT.

Členové odborné rady

(zvoleni na valné hromadě 13.5.2017)

 • Michael Chytrý (předseda OR)
 • Zdeněk Macek
 • Jan Knop

Kontakt

Chcete-li napsat přímo odborné radě, můžete na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zápisy z jednání odborné rady

Národní delegát

Pověření národního delegáta

 • Národní delegát pro kontakt s mezinárodními organizacemi rodinných a systemických terapeutů je navrhován výborem a OR a schvalován valnou hromadou.
 • Funkční období národního delegáta je čtyřleté.
 • Národní delegát se účastní schůzí výboru a OR podle potřeby.

Národní delegát

(zvolena na valné hromadě 6.5.2014)

 • Mgr. Lucie Hornová, pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.