Cíle a poslání SOFTu

Co je SOFT?

SOFT je národní střešní organizací rodinných a sytemických terapeutů v České republice.

Co je náplní jeho činnosti?

1) Sdružuje odborníky různých profesí pracující v oblasti systemické a rodinné terapie.

2) Vytváří národní standardy rodinné terapie, zajišťuje akreditační proces, pečuje o vzdělávání v rodinné a systemické terapii.

3) Podporuje publikační činnost, výzkumné programy a pořádání odborných akcí.

4) Zastupuje své členy v mezinárodních organizacích.