Josefské sympozium

Kategorie:
Další odborné akce
Datum:
2020-03-19 - 2020-03-20
Místo konání:
Zámek Křtiny, Křtiny 1, 679 05
Telefon:
+ 420604243674
Email:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Záměrem Josefského sympozia, podobně jako v předchozích ročnících, je otevřít diskusi o vážných i méně vážných tématech, propojit lidi různých oborů a prožít společně sdílené zážitky v mezigeneračním setkání napříč časem života. Propojit v diskusi minulost, přítomnost a budoucnost. Vytvořit mezinárodní a multiprofesní prostor otevřeného dialogu s možností sdílet nové zkušenosti a soudobé trendy do praxe pomáhajících profesí.

 

Program

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. BUDE PRŮBĚŽNĚ UPŘESŇOVÁN A AKTUALIZOVÁN

Čtvrtek, 19.3.2020

7.30 – 9.00
Snídaně, příjezdy, ubytování

9.00 – 10.30
ZAHÁJENÍ XI. ROČNÍKU JOSEFSKÉHO SYMPOZIA – Konferenční sál
Ohlédnutí, proměny a perspektivy ADR v Evropě a v České republice
Prostor pro zástupce zakladatelů a čestné hosty

10.45 – 12.30
ÚVODNÍ TÉMATICKÉ PŘÍSPĚVKY

BLOK A: STÁT – PRÁVO – RODINA

 • Jednotlivec a rodina versus stát a soudní systém
 • Právo, pravda, spravedlnost, odpovědnost a rodinné vztahy
 • Proměny mezilidských vztahů z pohledu času a prostoru
 • Prevence a řešení sporů aneb ADR z pohledu praxe


Přednášející:

 • JUDr. Lenka Šalamoun, advokátka, předsedkyně správní rady ESI
 • Olga Brůčková, pedagožka, matka
 • JUDr. Kapitán Zdeněk, ředitel ÚMPOD – Mezinárodněprávní ochrana dětí
 • Mgr. Ing. Petra Jelínková, dříve advokátka, dnes provozuje „jinypristup.cz“
 • Mgr. Martin Vlček a MUDr. Vladimíra Zenáhlíková – Vlčková, Praxe Poradny sv. Apolináře


PŘESTÁVKA
Příležitost k volné diskusi, cíleným a náhodným setkáním

BLOK B: SÍLA KOMUNIKACE A LÁSKY

 • Síla slov a proměny ne/komunikace
 • Rodina – síla lásky, ne/moudrost srdce a ne/pevnost vztahů
 • Společnost, právo, lidé, děti a mládež a internet
 • Osvěta a vzdělávání v komunikačních dovednostech


Přednášející:

 • Ernest Kováč, předseda AMS, lektor a mediátor
 • JUDr. Zdeňka Kolářová, advokátka
 • PhDr. Milena Mikulková, lektorka
 • David Gruber, lektor


12.30 – 13.30
Obědová přestávka

Příležitost vyzkoušet si rozprávění kombinovaného s jídlem a družným dialogem aneb nácvik společenské konverzace.

13.30 – 16.30
SEMINÁŘE/WORKSHOPY/BESEDY

Prostor pro výměnu zkušeností, diskusi, rozhovory, debaty a získávání nových poznatků o nových trendech a přístupech v prevenci a řešení sporů

Centrum sv. Basila aneb nový přístup k prevenci a pomoci potřebným aneb JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D. spolu s účastníky špitálního programu a Živé příběhy Centra Sv. Basila
Přednáška a beseda s názornými příklady práce s klienty, zkušenosti při poskytování právní pomoci

David Gruber – Řečnické triky v komunikaci s ohledem na ženský prvek – workshop

Mgr. Ing. Petra Jelínková – Co se může skrývat pod povrchem nepříjemných situací
Zkušenosti z praxe, přednáška

Milena Mikulková – Edukace rodičů v (po) rozvodové situaci
Osvědčené techniky a ukázky práce s rodinou

Zdeňka Kolářová – Konstruktivní komunikace a vliv emocí

Ernest Kováč – Internet dobrý sluha, ale zlý pán
alebo kto sedí na druhej straně PC, NB, mobilu

Klady a zápory aneb nadšení a zdrženlivost vůči cochemské praxi
k debatě přizvané osoby výsostně znalé tématu: Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D. a Mgr. Ing. Ivana Spoustová, Ph.D.

V průběhu dne příležitost autorského prodeje a autogramiády odborné literatury.

16.30 – 17.00
ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ A ZAKONČENÍ PROGRAMU

18.00 – 22.00
SPOLEČENSKÝ VEČER
ve spolupráci ZUŠ Jedovnice, u příležitosti X. výročí založení ESI

Pátek, 20.3.2019

MEZIGENERAČNÍ PROGRAM
S dětmi a mládeží nejen o budoucnosti

10.00 – 10.30
Zahájení a přivítání účastníků

10.30 – 13.30
Mezigenerační program aneb svět očima dětí a mládeže

13.30 – 14.30
Oběd

14.30 – 16.00
Závěrečné shrnutí

16.00 – 17.00
ZAKONČENÍ JOSEFSKÉHO SYMPOZIA

 
 

Powered by iCagenda