SOFTforum: Aktuální články

Anotace: Lucie Hornová zaslala svou reflexi sympozia.
úterý, 13 červen 2017 17:34

Hornová Lucie: Setkání EFTA v Rize

Anotace: Již v den posledního výročí sametové revoluce v minulém roce naše národní delegátka SOFTu v EFTě Lucie Hornová poslala články s informacemi o tom, co se děje v evropské asociaci rodinných terapeutů. Zřejmě nevědomé síly a nepozornost zabránila mně, šéfredaktorce, uveřejnit text Lucky, která věnuje mnoho času, sil a…
Anotace: Krátké zamyšlení na podkladě příspěvku ze Symposia rodinné terapie 2017.
Anotace: Subjektivní pojednání Zdeňka Macka o tom, jak vnímal přípravy a průběh sympozia rodinné terapie včetně jednotlivých příspěvků je vítanou ukázkou kombinace bystrého pozorování a vtipného literárního zpracování. S mnohým řečeným v jeho textu mohu jen souhlasit, zvláště co se týče organizace akce. Stejně tak se ale v našem subjektivním pohledu na průběh…
Souhrn Neobjektivní pohled autora na Sympozium rodinné terapie 2017. Je komunita rodinných terapeutů "na vyhynutí" nebo rodinná terapie žije?
Souhrn (diskuse k textu V. Chvály a L. Trapkové Jak nebýt expertem a přece něco vědět) Vláďa Chvála s Lídou Trapkovou v textu Jak nebýt expertem… shrnuli energicky své názory na témata, sdílená mezi rodinnými terapeuty u nás a vyhledali pro ně argumenty v odborné literatuře. To oceňuji, je to náročná práce, díky…
Souhrn Článek podrobně popisuje terapeutickou práci s rodinou, která se potýkala s koktavostí u syna mladšího školního věku. V kasuistice jsou popsány prvky systemického myšlení a podrobné reflexe terapeuta z každého setkání.
Souhrn Ke konci minulého roku (2016) probíhala mezi námi staršími rodinnými terapeuty elektronická pošta vyšším tempem než obyčejně. Od tématu voleb do nových výborů organizačních struktur RT se téma přehouplo k tématům zajímavějším. Ukázalo se to, co je nejspíš na naší scéně rodinné terapie skryto asi jako hora Říp v…
Souhrn Zde republikovaný článek se týká tématu tradiční rodiny, o kterém se diskutuje i zde v Softforu. Původně byl určen širší veřejnosti, nenavazuje přímo na žádný článek v Softforu. Poukazuje na to, že pojem „tradiční rodina“ nemá jednotný význam.
Souhrn Uvedený příspěvek se zabývá výzkumnou studií z oblasti zvládání onkologického onemocnění na straně pacientů a jejich intimních partnerů. Prvním cílem výzkumu bylo zjistit, zda existují rozdíly v míře užívání vybraných copingových strategií mezi skupinou mužů a žen, kteří žijí v partnerství a čelí nádorovému onemocnění. Druhým cílem bylo ověřit, zda existují…
Souhrn Článek prezentuje základní principy tzv. Cochemského modelu. Jedná se o úspěšně fungující praxi a pomoc rodinám v rozvodové situaci. Hlavní kompetenci při tom mají nadále rodiče, jejichž odpovědnost je posilována legislativními úpravami a dostupnou odbornou pomocí.
Souhrn Tradiční rodiny a tradice v rodinách - ještě ke Dni rodinných terapeutů v prosinci 2015. Kdyby kolegyně Hrušková, šéfredaktorka Softfóra, zprávu ze Dne rodinných terapeutů v prosinci 2015 nenapsala až moc narychlo, asi bych brk do inkoustu v téhle věci nesmočila. Její informace do Softfora nebyla jen stručná, je tam chyba, kterou je potřeba…
Strana 4 z 4