SOFTforum: Aktuální články

Sklon uhýbat před nepříjemnými skutečnostmi a vytvářet si raději o sobě, o druhých a o světě iluze je starý jako lidstvo samo. Když čelíme bolavým pravdám a nemáme dost odvahy nebo síly se s nimi konfrontovat, saháme k osvědčeným prostředkům: zlehčujeme, vytěsňujeme, popíráme nebo dokonce vysloveně manipulujeme, tajíme a lžeme.…
Souhrn: Článek podává přehled o konceptu rodinné resilience a mohl by inspirovat k jeho využití při práci s rodinami. Poznatky o rodinné resilienci vycházejí z výzkumů, ale i z klinické praxe. Stručně lze rodinnou resilienci charakterizovat jako vnitřní sílu rodiny, která je klíčová pro udržení zdravého rodinného fungování, překonávání náročných a stresových situací…
O spolupráci terapeuta s dalšími službami jsem chtěla napsat vždy. Většinou, když se objevila nějaká zkušenost, ponaučení, ale hlavně nejasnost. Text však píši zejména proto, že se za rok po rodičovské dovolené opět vracím do praxe. Ráda bych měla více jasno, kde jsou limity mezioborové spolupráce a kde naopak příležitosti. V Evropských…
pátek, 30 listopad 2018 18:54

Labusová Eva: (Ne)rodič

Zamyšlení nad dokumentem Jany Počtové a nad stavem současné (ne)rodiny
Kazuistika: Metoda rané intervence u batolat O.T.A., přechod od autismu ke zdravému vývoji za využití tréninku rodičů bez přímé práce s dítětem – 8 setkání v průběhu 18 měsíců (18-36 měsíců)
Úvod: Pojď, budeme si hrát na vaření oběda….. Tak jo….ty budeš maminka a já budu máma!
Úvod: K tématu jsem psala i do Softfóra víc než dost. Šéfredaktorka Marie Soukupová mě pozvala k reflexi -  milé pozvání se neodmítá. Koneckonců mě to pořád zajímá.
středa, 03 říjen 2018 05:47

Brodová Lea: Co je to rodina?

Shrnutí: poznámky k tématu nadcházejícího Dne rodinné terapie
Shrnutí: Lidská sexualita je nesmírně komplexní a býváme někdy v pokušení ji zjednodušovat. Několik příběhů klientů nám ukáže, co všechno se může do sexuálního prožívání v partnerském vztahu promítat, včetně osobnostní křehkosti či nezralosti. Ne vždy homosexuální nebo heterosexuální preference skutečně znamená, že dotyčný je zároveň takto sexuálně orientovaný. A když do…
Anotace: Kazuistika popisuje terapii týkající se dávných vzpomínek na sexuální obtěžování v dětství dívky. V průběhu je využíváno především práce s příběhem rodiny a snaha o rozšíření kontextu celé události.
čtvrtek, 28 červen 2018 13:49

Schönová Kateřina: Kazuistika

Anotace: V článku je popsána rodinná terapie u chlapce, kterého přivedly potíže s chováním a konflikty ve škole. Je v ní ukázáno, jak přizvání dalšího člena rodiny pomůže rozšířit kontext a odhalit témata, která doposud zůstávala skryta.
Souhrn: Esej psaná klientkou, sdílená v kontextu rodinné terapie s jednotlivcem
Souhrn: V souladu s přístupem Virginie Satirové se ve svém příspěvku autorka zaměřuje hlavně na pozitivní přínos - zdroje, které můžeme z transformační systemické terapie podle Satirové čerpat pro náš profesní a osobní růst. 
Milé kolegyně a kolegové, v nedávné době jsme se na Vás obrátili s prosbou o zpětnou vazbu k pořádání otevřených seminářů rodinné terapie.  Děkujeme všem, kteří jste se vyjádřili a pomohli nám tak v uvažování jak dál. Na základě Vašich odpovědí (celkem 49) jsme se rozhodli v pořádání otevřených seminářů i nadále pokračovat. Budou se…
Recenze knihy psaná pro nakladatelství Portál
Strana 2 z 3