×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 354
JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 355

SOFTforum

Souhrn Autoři konstatují, že rodinná terapie je stále samozřejmější součástí léčby poruch příjmu potravy. Setkávají se však s tím, že za rodinnou terapii bývá někdy pokládáno pouhé setkání s rodinou, nebo její instruktáž ohledně kontroly jídla u dospívajícího jedince, který vzdoruje léčbě. Spolupráce s rodinou může být různě intenzivní, od…
Na podzim 2012 jsme ukončili čtvrtý běh Výcviku v rodinné terapii psychosomatických poruch v Liberci, schváleného pro zdravotnictví. Chystáme se otevřít další, v pořadí pátý, a tak nastal čas vhodný k bilancování a případným výhledům do budoucna. Čtenářům Psychosomu a Softfóra si dovolíme nabídnout reflexi všech dosavadních čtyřletých cyklů. Zde si…
V naší současné literatuře se problematice otcovství začala věnovat pozornost teprve nedávno. Za zvlášť významné a zlomové mohou být považovány práce Matějčka, Langmeiera a Dytrycha, na které navazuje například Šulová, která ve svých pracích (2010) opakovaně označuje roli otce za zcela svébytnou, specifickou a s rolí matky komplementární. Konzervativní myslitelé, kteří…
V českém porodnictví došlo za poslední tři dekády k zásadním proměnám: možnost mít partnera u porodu je něčím samozřejmým, stejně tak kontakt matky a dítěte na oddělení šestinedělí (tzv. rooming-in), je kladen větší důraz na kojení. Z řad odborné i laické veřejnosti se ozývají hlasy, že současné české porodnictví je…
pondělí, 29 duben 2013 08:07

Černý Jakub: Otevřený dialog v Brně

Jsou tomu více jak dva měsíce, kdy ČR poprvé navštívil finský psycholog a terapeut Jaakko Seikkula. Přes své úsporné, decentní a jakoby nenápadné vystupování se mu podařilo rozpoutat mezi studenty psychologie, psychoterapie, ale i mezi praktiky různých přístupů vášeň pro dialog, přesněji řečeno „otevřený dialog", přístup pro práci s lidmi…
Vážené kolegyně, vážení kolegové,ve svém sdělení se budu zabývat tím, co mě napadá k tématu nestandardní rodiny. Střípky, nápady, které se ve mně vynořuji, rezonují a pořádají se do celku, ať už z mé praxe klinické nebo supervizní. Zdál se mi sen, že se na nové uspořádání nemohu nikdy dost…
pondělí, 15 duben 2013 06:38

Preslová Ilona: Drogy v rodině

Se specifikou ženské klientely jsme se začali více seznamovat v 90.letech v souvislosti s realitou častějšího výskytu dětí narozených závislým matkám a tedy v souvislosti s mateřskou rolí našich klientek. První závislé matky a první narozené děti přinesly mnoho obav a otázek z následků, ale i z našich odborných kompetencí…
Otevřený seminář pro rodinné terapeuty převzal od ledna 2013 pod svá odborná a organizační křídla SOFT od Lídy Chválové Trapkové, která jej založila a vedla od roku 2010. První nový seminář 5. února 2013 moderoval Zdeněk Macek a svou kazuistiku zde přednesla psycholožka Jarmila Tolimatová ze Střediska pro psychoterapii a…
Komentář psychoterapeuta k prezidentským volbám pro SOFT a Mladou frontu DNES Výsledky proběhlých voleb jsou platné a mají sílu výpovědi o nás všech v české kotlině, v žírném kraji kolem řeky Moravy – i o těch, žijících na sever od Moravské brány. Věru o nás všech. Rozhodl jsem se –…
(příspěvek ze Dne rodinné terapie 5.11.2012 s tématem: ATYPICKÉ PŘÍPADY aneb jak jsem překročil svá vlastní pravidla... a co z toho vzešlo) Prolog Depresivní porucha je jednou z nejčastějších duševních poruch a postihuje z celoživotního hlediska téměř pětinu populace.  Celoživotní prevalence deprese je vyšší u žen (10 až 25 %)…
Pokud budeme mluvit o zapojení otců do rané péče o děti, je třeba si nejprve vyjasnit otázku, proč je důležité otce do péče zapojovat. Role matky je pro většinu expertů i laiků nezpochybnitelná, což je jistě dáno i její biologickou rolí – tím že dítě nosí v průběhu těhotenství, přivádí…
pondělí, 19 listopad 2012 17:32

Úvodník: Netypický Den rodinné terapie

Úvodník: Netypický Den rodinné terapie Kdo nebyl na posledním Dni rodinné terapie v Lékařském domě, o hodně přišel. Jen si namátkou představte kruhové uspořádání, balónky, spolupracující atmosféru, tvořivou diskuzi, hluboká témata....
pátek, 16 listopad 2012 12:34

Rieger Zdeněk: Typicky atypický příběh

aneb Může mít i překročení pravidel nějaká pravidla? (Referát na Dni rodinné terapie dne 5. listopadu 2012) Téma dnešního setkání nabízí otázku: Co jsou v naší terapeutické praxi ona zmíněná „etická pravidla, pravidla slušnosti a metodologická pravidla"? A určují a vymezují tato pravidla moje vlastní pravidla tak, že jejich překročení…
„Názory terapeutů a terapeutek na svět a jeho uspořádání jsou nejmocnějším faktorem v rodinné terapii." (Rachel Hare-Mustin) (Tento text vyšel v časopisu Psychoterapie jako reakce na příspěvek Zbyňka Vybírala Rodinný terapeut jako zastánce tradiční rodiny, Psychoterapie 2008) Chválovu a Trapkové knížku jsme si přečetli v době, kdy jsme psali nové kapitoly…
{jcomments off}{jcomments on}Helena Šašková: Ohlednutí za seminářem o systemicko-improvizačním přístupu JIM WILSON, ISZ-MC Praha, 25.-26. října 2012 Jeden ze dvou mezinárodních seminářů každoročně pořádaných Institutem pro systemickou zkušenost – Management centrem tentokrát hostil britského terapeuta Jima Wilsona. Konkrétně se tak stalo ve dnech 25. a 26. října 2012 a jsem…
(příspěvek ze Sympozia rodinné terapie v Sudickém dvoře u Boskovic, 11.-.13.11.2010) Taková normální rodinka Karel Starostlivý42 let, 170 cm, 95 kgstarostlivý otecmiluje svou ženu a dětije pracovitýrychle a hodně mluvíspiritualita: žít v pohodě Jana Starostlivá42 let, 160 cm, 80 kgstarostlivá matkamiluje svého muže a dětipracovitámluví méněobčas vybuchujespiritualita: žít ve zdraví …
{jcomments off}{jcomments on}Tiskové zprávy občanského sdružení Dlouhá cesta Naše sdružení nabízí pomoc pozůstalým rodičům, sourozencům a dalším členům rodiny. Svými aktivitami pomáhá rodinám, které se vyrovnávají s úmrtím dítěte v jakémkoliv věku a z jakékoliv příčiny.
pondělí, 24 září 2012 09:54

Úvodník: Jazyk, komunikace a technika

Úvodník: Jazyk, komunikace a technika Milé kolegyně a kolegové, vážení čtenáři Softfóra. Dílem tvořivých autorů a s podporou SOFTu, vzniklo druhé letošní číslo Softfóra, jež je internetovým bulletinem nás všech, rodinných a systemických terapeutů. Na chodu redakce se nyní nově podílí nový člen redakční rady pan PhDr. Kubička, jehož většinou…
Olga Kunertová: Praxe a teorie poradenství v oblasti poradenství pro oběti domácího násilí v několika bodech – stručně a výstižně   KAZUISTIKA RODINY T. Adra Gaudia tým V poradně pro oběti domácího násilí Hradec Králové
MUDr. Zina Hánová: Co se do dne RT v psychosomatice 17.4.2012 nevešlo Od února jsem si pohrávala s myšlenkou vystoupení na Dni rodinné terapie (dále RT). Měl to být příspěvek o práci rodinné terapeutky v medicíně. Nakonec se tento příspěvek do programu nevčlenil, bylo dost jiných, a také v důsledku…
Strana 6 z 10